Aishwarya Rai with Vishnu Deva

Aishwarya Rai with Choreographer Vishnu Deva

Aishwarya Rai with Choreographer Vishnu Deva